مدل مجلسی

mantonegar (11)

مدل کتی تک دکمه دو تیکه

نگار5

مدل دوتیکه گل سینه دار

mantonegar (5)

مدل نگین دار

mantonegar (8)

مدل نگین دار یقه گرد

mantonegar (9)

مدل گیپور یقه هفت

نگار8 (2)

مدل تمام گلدوزی دار یقه ایستاده

نگار6

مدل تمام ملیله دوزی شده یقه ارشال

mantonegar (10)

مدل دوتیکه کمر نگین دار